TIN BÁN Giá KL Thời gian
Không có tin đăng
TIN MUA Giá KL Thời gian
MSFC_q 85,5 50.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM