TIN BÁN Giá KL Thời gian
Không có tin đăng
TIN MUA Giá KL Thời gian
PETROLIMEX... 42 50.000 14-02
PETROLIMEX... 37,5 100.000 23-01
PETROLIMEX... 41,5 4.000 22-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM