TIN BÁN Giá KL Thời gian
VTGI_q 11,7 50.000 24-03
VPBANK_q 19,9 20.000 23-03
XMMS_q 12,5 12.000 03-01
KIDO_q 52 100.000 03-04
KIDO_q 52 100.000 02-04
VTCD_q 40 10.000 09-03
TCBANK_q 24 40.000 04-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM
TIN MUA Giá KL Thời gian
VPBANK_q 29,5 100.000 20-04
VPBANK_q 27 100.000 12-04
VTGI_q 14,6 100.000 03-04
CTVT_q 32 50.000 28-03
VPBANK_q 100 19.500 22-03
AGPP_q 57,5 20.000 13-03
AGPP_q 51 50.000 07-03
VPBANK_q 13,5 50.000 16-02
PETROLIMEX... 42 50.000 14-02
PETROLIMEX... 37,5 100.000 23-01
VIETJET_q 98 15.000 12-2016
UNICONS_q 1 100.000 05-04
MSBANK_q 5,7 50.000 26-03
DBHP_q 25 100.000 12-2016
PETROLIMEX... 41,5 4.000 22-02
VTPO_q 40,5 3.000.000 12-2016
FTELECOM_q 65 10.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM