tuan-0908859948
Investor  mới
Số điện thoại: 0908859948 Email: trananhtuan_kt@yahoo.com.vn
Ngày tham gia: 28/06/2007 Tài khoản: 2.520.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
AGPP 47 20.000 03-03
VIETJET 102 10.000 06-01
PETROLIMEX 35 10.000 06-01
PETROLIMEX 34,5 100.000 12-2016
ASCH 100 3.000 12-2016
TDQT 16,5 150.000 12-2016
HVN 43 5.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
VIDIPHA 39 23.000 15-03
VEAM 26,4 200.000 06-03
AGPP 48 200.000 03-03
VEAM 22 40.000 20-02
VEAM 22,5 40.000 17-02
2TCORP 26 30.000 09-02
VEAM 22 50.000 17-01
VIETJET 103,5 100.000 11-01
VIETJET 99 20.000 12-2016
VIETJET 99,5 10.000 12-2016
TDQT 18,3 40.000 12-2016
PETROLIMEX 36 19.000 12-2016
CTVT 18 70.000 12-2016
TDQT 17 90.000 12-2016
VIETJET 100 17.000 12-2016
VIETJET 101 10.000 12-2016
THACO 165 35.000 12-2016
VIETJET 101 10.000 12-2016
VIETJET 99 13.000 12-2016
BTLI 12 300.000 12-2016
VIETJET 98 20.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP