trucmai216
Investor  cấp 5
Số điện thoại: 0908239075 Email: vtm.tkp@gmail.com
Ngày tham gia: 29/06/2012 Tài khoản: 1.420.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 6,8 200.000 25-03
PETROLIMEX 49 100.000 25-03
VTGI 12 200.000 25-03
CTVT 30 500.000 25-03
VPBANK 19,8 200.000 25-03
VPBANK 19,8 500.000 25-03
CTVT 29 300.000 24-03
VTGI 12 100.000 25-03
VPBANK 19,8 100.000 25-03
VPBANK 19 200.000 22-03
TCB 25,5 80.000 18-03
CTVT 24,6 100.000 18-03
PETROLIMEX 49 30.000 16-03
VPBANK 19 100.000 18-03
VTGI 10 100.000 15-03
VPBANK 19 200.000 18-03
SCSC 72 20.000 15-03
CTVT 25 200.000 18-03
CTVT 21,5 100.000 13-03
PETROLIMEX 49,5 50.000 11-03
THACO 160 50.000 10-03
AGPP 55 50.000 10-03
HDBANK 8,6 100.000 10-03
VPBANK 18 200.000 15-03
OCB 6,9 200.000 10-03
TCB 24,6 50.000 10-03
PETROLIMEX 48 50.000 09-03
PHGC 54 50.000 09-03
ABBANK 4,9 500.000 09-03
AGPP 53 50.000 09-03
VTGI 9,5 50.000 08-03
PETROLIMEX 49 100.000 07-03
CTVT 20,5 100.000 04-03
VTGI 9,4 100.000 04-03
PETROLIMEX 46 50.000 02-03
PETROLIMEX 49 100.000 07-03
PETROLIMEX 45 50.000 28-02
OCB 6,5 200.000 25-02
ALSC 22 50.000 25-02
VPBANK 15 200.000 25-02
PETROLIMEX 42,5 100.000 24-02
TCB 25 100.000 23-02
ABBANK 4,8 300.000 23-02
VEAM 23 50.000 23-02
PETROLIMEX 42 100.000 23-02
HDBANK 8,8 100.000 25-02
PETROLIMEX 41 50.000 20-02
VPBANK 14 100.000 18-02
OCB 6 100.000 18-02
VIETJET 111 100.000 18-02
CTVT 20 50.000 18-02
BNH 30 50.000 18-02
HDBANK 8,2 500.000 16-02
TCB 24 200.000 18-02
ABBANK 4,3 500.000 16-02
VPBANK 14,5 500.000 16-02
CTVT 20 200.000 16-02
TCB 23,5 100.000 14-02
CTVT 20 200.000 14-02
PETROLIMEX 40 200.000 13-02
ABBANK 4,2 500.000 11-02
CTVT 19,5 100.000 07-02
LVBANK 7,5 200.000 07-02
HDBANK 6,6 100.000 07-02
PETROLIMEX 39 50.000 07-02
OCB 5,5 200.000 04-02
THACO 158 50.000 04-02
VIETJET 105 100.000 04-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
CTVT 30 100.000 24-03
VTGI 11,5 50.000 24-03
PETROLIMEX 49,5 20.000 23-03
PETROLIMEX 49,5 20.000 21-03
VEAM 24,2 20.000 23-03
VPBANK 19,5 50.000 23-03
VIDIPHA 38,5 20.000 18-03
PETROLIMEX 49,5 100.000 18-03
CMID 20 20.000 18-03
PETROLIMEX 50 50.000 16-03
VPBANK 18 50.000 16-03
TCB 24,8 100.000 16-03
VEAM 25 20.000 18-03
PETROLIMEX 50,5 20.000 13-03
VEAM 26 20.000 13-03
CTVT 21,2 100.000 10-03
PETROLIMEX 50,2 20.000 10-03
VEAM 26,2 20.000 09-03
VTGI 9,5 100.000 09-03
PETROLIMEX 50,2 30.000 10-03
VEAM 26 50.000 08-03
VEAM 26,2 100.000 07-03
PETROLIMEX 50,5 30.000 10-03
THACO 158 10.000 02-03
PETROLIMEX 48 20.000 07-03
VTGI 9,1 50.000 28-02
VEAM 24 20.000 25-02
CTVT 20,4 50.000 25-02
VTGI 9,1 50.000 25-02
TCB 24,5 100.000 25-02
CTVT 20,2 100.000 24-02
PETROLIMEX 42 20.000 23-02
HDBANK 9 50.000 20-02
NABANK 4,5 100.000 19-02
PETROLIMEX 41,2 20.000 18-02
VPBANK 14 50.000 18-02
VEAM 22 50.000 18-02
ABBANK 4,5 200.000 16-02
PETROLIMEX 41 30.000 16-02
OCB 6 50.000 11-02
VIETJET 112 20.000 11-02
VEAM 21,5 50.000 07-02
VTGI 9,1 20.000 03-02
PETROLIMEX 39 20.000 07-02
TCB 22,8 100.000 02-02
VIETJET 105 10.000 22-01
PETROLIMEX 37,5 20.000 20-01
VTGI 9 20.000 14-01
TCB 22,5 20.000 14-01
SCSC 70 20.000 13-01
VIETJET 104 10.000 11-01
EXIMLAND 7 50.000 11-01
VIETJET 104 10.000 10-01
TDQT 18,2 20.000 09-01
PPHC 18,5 50.000 07-01
PETROLIMEX 35 50.000 04-01
VTGI 8 50.000 14-01
PETROLIMEX 35,5 50.000 02-01
VIETJET 100 50.000 02-01
PETROLIMEX 35,5 20.000 03-01
CTVT 17,5 50.000 12-2016
LVBANK 7,4 200.000 12-2016
VNPH 20 20.000 12-2016
PETROLIMEX 36 20.000 12-2016
TDQT 17,1 35.000 12-2016
PETROLIMEX 36 30.000 12-2016
VIETJET 101 200.000 12-2016
VTGI 7,6 20.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP