Thuyhang45
Investor  mới
Số điện thoại: 0966516345 Email: thaole230871@gmail.com
Ngày tham gia: 05/01/2017 Tài khoản: 3.990.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
MSBANK_q 5,7 50.000 26-03
PETROLIMEX_q 37,5 100.000 23-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM
TIN BÁN Giá KL Thời gian
Không có tin đăng