Thuyhang45
Investor  mới
Số điện thoại: 0966516345 Email: thaole230871@gmail.com
Ngày tham gia: 05/01/2017 Tài khoản: 0  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
THACO 159 50.000 08-02
PETROLIMEX 39,5 100.000 08-02
CTCM 3,5 100.000 07-02
HDBANK 7 100.000 07-02
THACO 158 50.000 07-02
PETROLIMEX 39 100.000 07-02
AGPP 43 50.000 25-01
LVBANK 7,3 100.000 25-01
VEAM 21 100.000 23-01
VTPO 46 50.000 11-01
VTGI 9,5 100.000 10-01
VIDIPHA 36,7 30.000 10-01
THACO 152 50.000 10-01
PETROLIMEX 35 100.000 10-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNPH 18,5 50.000 07-02
CTVT 19 50.000 07-02
PETROLIMEX 39 20.000 07-02
VTGI 9,2 100.000 07-02
VIDIPHA 36 20.000 07-02
VEAM 21,5 50.000 07-02
AGPP 42 50.000 07-02
PETROLIMEX 38 50.000 01-02
AGPP 42 50.000 25-01
VIETJET 103,5 50.000 14-02
VTGI 9 100.000 10-01
VIDIPHA 36,5 50.000 10-01
THACO 147 30.000 10-01
PETROLIMEX 35,5 50.000 10-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP