Thuyhang45
Investor  mới
Số điện thoại: 0966516345 Email: thaole230871@gmail.com
Ngày tham gia: 05/01/2017 Tài khoản: 3.920.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 49,5 50.000 27-03
VPBANK 21,2 100.000 27-03
TCB 28,5 50.000 27-03
ABBANK 6 50.000 26-03
TRAFUCO 35 20.000 26-03
VIGACO 20 20.000 26-03
BNH 32,5 20.000 26-03
NABANK 5 50.000 26-03
TPBANK 9 50.000 26-03
BVBANK 6 20.000 26-03
TONDONGA 26 20.000 26-03
ALSC 40 20.000 26-03
ASCH 79 20.000 26-03
VTPO 53 20.000 26-03
NSH 12,5 50.000 26-03
EVNF 4,3 50.000 26-03
TDQT 22 50.000 26-03
SPT 10 50.000 26-03
VEAM 26 50.000 26-03
DESCON 16 20.000 26-03
SABETRAN 29,5 20.000 26-03
CTIN 20 50.000 26-03
VTCD 40 20.000 26-03
LVBANK 9 50.000 26-03
VTGI 13 50.000 26-03
HDBANK 10 50.000 26-03
OCB 8 50.000 26-03
EXIMLAND 7,5 50.000 26-03
VIDIPHA 40 20.000 26-03
THACO 178 50.000 26-03
PETROLIMEX 50 100.000 19-03
ASCH 75 30.000 19-03
THACO 170 50.000 19-03
CTVT 25 100.000 19-03
THACO 170 20.000 17-03
CTVT 23,5 20.000 17-03
THACO 159 50.000 08-02
PETROLIMEX 39,5 100.000 08-02
CTCM 3,5 100.000 07-02
HDBANK 7 100.000 07-02
THACO 158 50.000 07-02
PETROLIMEX 39 100.000 07-02
AGPP 43 50.000 25-01
LVBANK 7,3 100.000 25-01
VEAM 21 100.000 23-01
VTPO 46 50.000 11-01
VTGI 9,5 100.000 10-01
VIDIPHA 36,7 30.000 10-01
THACO 152 50.000 10-01
PETROLIMEX 35 100.000 10-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 7 30.000 27-03
PPFC 18 20.000 26-03
TCB 27,5 100.000 27-03
AGPP 54,5 20.000 26-03
CTVT 28 30.000 26-03
PETROLIMEX 49 30.000 26-03
VPBANK 19,5 50.000 26-03
AGPP 56,5 50.000 19-03
VNPH 22 100.000 19-03
VNPH 18,5 50.000 07-02
CTVT 19 50.000 07-02
PETROLIMEX 39 20.000 07-02
VTGI 9,2 100.000 07-02
VIDIPHA 36 20.000 07-02
VEAM 21,5 50.000 07-02
AGPP 42 50.000 07-02
PETROLIMEX 38 50.000 01-02
AGPP 42 50.000 25-01
VIETJET 103,5 50.000 14-02
VTGI 9 100.000 10-01
VIDIPHA 36,5 50.000 10-01
THACO 147 30.000 10-01
PETROLIMEX 35,5 50.000 10-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP