Thephong1116
Investor  cấp 1
Số điện thoại: 0973111116 Email: phongnguyen@gmail.com
Ngày tham gia: 10/04/2012 Tài khoản: 50.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
CTVT 30,5 50.000 27-03
VTGI 12,5 50.000 27-03
VPBANK 19,9 30.000 27-03
AGPP 55 20.000 27-03
OCB 8 50.000 27-03
LVBANK 9 50.000 27-03
OCB 8 50.000 25-03
LVBANK 9 50.000 24-03
OCB 7 50.000 24-03
LVBANK 8,5 50.000 24-03
EXIMLAND 6 50.000 23-03
TPBANK 8 20.000 23-03
LVBANK 8 20.000 23-03
HDBANK 10 20.000 23-03
THACO 178 10.000 23-03
ALSC 58 10.000 23-03
VPBANK 5,1 20.000 22-03
VTGI 12 20.000 22-03
TONDONGA 26 20.000 22-03
OCB 6,4 20.000 21-03
TCB 26,5 50.000 21-03
AGPP 57 20.000 21-03
ALSC 40 20.000 18-03
ALSC 35 30.000 17-03
ABBANK 5,8 50.000 17-03
VTGI 9,9 20.000 17-03
VPBANK 18 20.000 16-03
ALSC 30,2 20.000 14-03
SCSC 70 10.000 13-03
VIDIPHA 40 20.000 10-03
AGPP 56 20.000 09-03
NIKKO 10 20.000 01-03
CTCM 4,5 20.000 27-02
PETROLIMEX 45 10.000 27-02
PETROLIMEX 42 10.000 24-02
TCB 25 50.000 22-02
CTVT 21 20.000 22-02
PETROLIMEX 41,5 20.000 22-02
PETROLIMEX 41 10.000 21-02
ALSC 22,5 20.000 21-02
AGPP 43 20.000 21-02
TNGC 12 20.000 17-02
THACO 162 10.000 17-02
HABECO 50 40.000 17-02
VTCD 29,5 20.000 16-02
CTVT 20,5 50.000 16-02
THACO 161 10.000 15-02
OCB 6,5 50.000 15-02
HDBANK 7 10.000 09-02
PETROLIMEX 41 50.000 09-02
ABBANK 5 50.000 08-02
EXIMLAND 8,5 40.000 08-02
AGPP 42 10.000 08-02
QHHC 39 20.000 07-02
THACO 158 10.000 07-02
CTVT 19,5 50.000 07-02
HDBANK 7 50.000 07-02
TCB 23 50.000 03-02
QHHC 39 50.000 23-01
HDBANK 8 20.000 23-01
TDQT 19,1 100.000 21-01
SCSC 70 50.000 20-01
TDQT 19,3 50.000 20-01
TDQT 19 500.000 19-01
HDBANK 7 10.000 18-01
AGPP 40 100.000 17-01
BTLI 11 40.000 17-01
TDQT 18,4 200.000 17-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
CTVT 32,6 20.000 15:26
VEAM 23,5 2.900 15:19
CTVT 33 50.000 14:50
TPBANK 9 500.000 27-03
VTCD 31 50.000 27-03
VTGI 12 50.000 27-03
VCDC 31 50.000 27-03
VEAM 24 2.500 25-03
VEAM 23,5 3.000 24-03
OCB 7,5 50.000 24-03
VTGI 200 15.000 23-03
VPBANK 20 20.000 22-03
CTVT 28,5 20.000 22-03
CTVT 25,7 40.000 20-03
CTVT 26 49.000.000 20-03
ATCI 14 50.000 20-03
VIDIPHA 22,5 30.000 17-03
DTMG 11,5 20.000 17-03
CTVT 23,5 20.000 16-03
VIDIPHA 40,5 20.000 13-03
CTVT 21,7 5.000 13-03
VEAM 36 3.000 13-03
VTGI 9,6 50.000 08-03
CTVT 20,8 20.000 08-03
VEAM 26,4 20.000 07-03
CTVT 20,2 20.000 01-03
PETROLIMEX 44,5 3.000 27-02
VTPO 5,2 10.000 24-02
CTVT 20,5 50.000 24-02
DTMG 11 50.000 23-02
HDBANK 6 200.000 22-02
THACO 158 20.000 22-02
ASCH 64 10.000 22-02
TCB 24,8 20.000 24-02
TCB 24,9 30.000 20-02
SCSC 73 10.000 16-02
OCB 6,5 100.000 16-02
HDBANK 8,5 10.000 16-02
DTMG 11 10.000 15-02
VNPH 19 50.000 14-02
TPBANK 7,5 20.000 08-02
VIETJET 100,8 5.000 14-02
VTGI 8,9 50.000 08-02
TCB 23,1 20.000 07-02
VNPH 18,3 20.000 07-02
CTVT 19 20.000 03-02
TCB 22,9 50.000 19-01
CTVT 19,2 20.000 17-01
ASCH 67 50.000 13-01
SCSC 72 1.000 12-01
TCB 22,7 400.000 11-01
TDQT 18,3 30.000 09-01
EXIMLAND 6,8 20.000 06-01
TCB 21,5 30.000 09-01
VTCD 26 50.000 06-01
VTPO 43 10.000 03-01
VIETJET 100 20.000 02-01
DTMG 13 30.000 12-2016
CTVT 18,5 40.000 12-2016
VIETJET 1.004 50.000 12-2016
THACO 165 10.000 12-2016
AGPP 42,5 20.000 12-2016
TCB 22 50.000 12-2016
CTVT 17,5 50.000 12-2016
CTVT 46,5 5.000 12-2016
CTVT 17 20.000 12-2016
DTMG 13 50.000 12-2016
AGPP 32 10.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP