thaototc
Investor  bạch kim
Số điện thoại: 0916508087 Email: thaole@gmail.com
Ngày tham gia: 02/03/2012 Tài khoản: 3.470.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
SGBANK_q 9,6 100.000 04-2015
TCBANK_q 10 500.000 03-2014
MSFC_q 66 500.000 01-2014
BIDV_q 17,5 500.000 01-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM
TIN BÁN Giá KL Thời gian
Không có tin đăng