thanhhieu121287
Investor  mới
Số điện thoại: 0902556682 Email: thanhhieu121287@yahoo.com.vn
Ngày tham gia: 07/05/2012 Tài khoản: 1.270.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
MINC 12,1 50.000 18-02
BNH 30,6 50.000 15-02
TCB 24,2 50.000 17-02
VNTT 3,9 100.000 13-02
PETROLIMEX 41,6 50.000 13-02
THACO 152 50.000 23-01
HDBANK 5,5 1.000.000 18-01
VTGI 9 100.000 11-01
FAHASA 16 50.000 05-01
GARCO10 16,2 50.000 12-2016
THACO 131 30.000 12-2016
VTPO 42,5 20.000 12-2016
HVN 40,5 10.000 12-2016
PETROLIMEX 29,5 15.000.000 12-2016
SABECO 160,5 5.000.000 11-2016
PETROLIMEX 29,5 10.000.000 11-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNTT 5 50.000 14-02
VIETJET 113 10.000 13-02
VEAM 22 10.000 09-02
PETROLIMEX 38,2 7.300 19-01
VTGI 9,2 50.000 16-01
VTGI 9,3 100.000 12-01
VTGI 9 50.000 09-01
PETROLIMEX 36 10.000 12-2016
THACO 158 5.000 12-2016
PB1C 46 12.000 12-2016
SGQN 42 300.000 12-2016
VTPO 44 20.000 12-2016
BIDIPHAR 35 20.000 12-2016
PETROLIMEX 31 15.000 12-2016
PETROLIMEX 30,5 15.000.000 11-2016
LVBANK 8,5 40.000.000 05-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP