raisovn
Investor  mới
Số điện thoại: 0902149389 Email: raisovn@gmail.com
Ngày tham gia: 15/12/2015 Tài khoản: 3.080.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
FPTOL 120 20.000 15-02
VTPO 50 30.000 15-02
VTPO 41,5 20.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
VTPO 53 30.000 14-02
THACO 160 5.000 14-02
THACO 160 5.000 03-02
VTPO 51 50.000 19-01
VTPO 42 10.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP