phamdatsang
Investor  mới
Số điện thoại: 0989011203 Email: sieuthihoatuoi@yahoo.com
Ngày tham gia: 07/02/2007 Tài khoản: 3.220.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
VICOTEX 17 100.000 09-01
VIGACO 15 100.000 07-01
TEDISOUTH 20 100.000 08-2014
SGBANK 8,2 50.000 09-2011
SGBANK 7,9 200.000 08-2011
SGBANK 7,9 200.000 08-2011
SGBANK 79 10.000.000 08-2011
DOCIMEXCO 33 50.000 05-2010
NHS 30 50.000 05-2010
KIDO 15 50.000 01-2010
KIDO 17 50.000 01-2010
INVESTCO 25,5 50.000 10-2009
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
BWACO 26 50.000 12-01
DTMG 10,5 300.000 04-01
DECOFI 8,5 100.000 12-2016
VSTC 30 10.000 12-2016
DTMG 6,9 200.000 09-2011
SGBANK 7,9 200.000 08-2011
CIC8 19 20.000 05-2010
CIC8 19 20 05-2010
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP