otc3x
Investor  mới
Số điện thoại: 0979890662 Email: ngochue8x@yahoo.com
Ngày tham gia: 02/04/2009 Tài khoản: 3.430.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
VEAM 21,5 30.000 21-04
HDBANK 12 500.000 20-04
THACO 140 6.000 18-04
BIWASE 20 50.000 18-04
OCB 7,1 200.000 18-04
VPBANK 28,4 200.000 18-04
PETROLIMEX 50,5 20.000 14-04
VPBANK 25 100.000 11-04
LVBANK 9,2 100.000 29-03
HDBANK 9,2 100.000 29-03
HDBANK 8,7 100.000 24-03
TONDONGA 25 50.000 24-03
PETROLIMEX 49 50.000 24-03
TCB 28 50.000 24-03
THACO 164 20.000 15-03
VEAM 22,8 50.000 23-02
VIGACO 20 50.000 10-02
PETROLIMEX 38,4 20.000 07-02
THACO 153 20.000 24-01
AGPP 41 20.000 20-01
TDQT 19,2 200.000 20-01
PETROLIMEX 36 30.000 16-01
VEAM 23 20.000 12-01
PETROLIMEX 35,5 30.000 12-01
TCB 22 50.000 10-01
PETROLIMEX 34 30.000 10-01
VTCD 21 50.000 06-01
TDQT 18,1 70.000 05-01
TDQT 18,1 100.000 05-01
VTCD 18 100.000 12-2016
TDQT 18 100.000 12-2016
THACO 145 20.000 12-2016
MSFC 86 20.000 12-2016
VIETJET 99 100.000 12-2016
SCSC 62,5 10.000 12-2016
DECOFI 6,5 50.000 12-2016
PETROLIMEX 30,6 60.000 12-2016
THACO 117 15.000 12-2016
HVN 35 20.000 11-2016
BIDIPHAR 32 30.000 11-2016
EXIMLAND 6,5 50.000 11-2016
VIDIPHA 30 30.000 11-2016
ACV 25 20.000 11-2016
THACO 60 10.000 03-2016
VIBANK 14,5 50.000 11-2015
THACO 43 20.000 10-2015
THACO 42 10.000 10-2015
VITI 15 10.000 09-2015
TNIP 17 30.000 09-2015
SGPC 8,5 50.000 06-2012
MSFC 86 10.000 06-2012
CTEF 14 10.000 04-2012
VCSC 10,2 20.000 04-2012
DABANK 10,2 20.000 04-2012
IDI 16,5 30.000 12-2010
QNWD 13 30.000 12-2010
PETROWACO 14 120.000 12-2010
IDI 18,5 100.000 10-2010
IDI 16,7 30.000 09-2010
FPTS 20,5 50.000 09-2010
HQC 25 100.000 09-2010
OCH 24 40.000 09-2010
IDI 17 15.000 09-2010
NKG 27 50.000 09-2010
IDI 17,1 30.000 09-2010
VNTC 18 30.000 08-2010
IDI 16,6 60.000 08-2010
IDI 23,5 19.000 07-2010
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
VPBANK 20 90.000 24-03
THACO 159 10.000 07-02
THACO 151 10.000 20-01
PETROLIMEX 36,2 10.000 13-01
VIETJET 105 10.000 09-01
PETROLIMEX 35,7 10.000 05-01
VIETJET 102 20.000 04-01
BIDIPHAR 37,5 15.000 03-01
VIETJET 101 20.000 03-01
VIETJET 102 20.000 12-2016
PETROLIMEX 36 100.000 12-2016
THACO 164 10.000 12-2016
THACO 155 25.000 12-2016
PETROLIMEX 35 40.000 12-2016
PETROLIMEX 31,3 15.000 12-2016
THACO 132 23.000 12-2016
PETROLIMEX 30,5 30.000 12-2016
THACO 122 19.000 12-2016
VIETJET 100 50.000 12-2016
THACO 110 5.000 11-2016
PGBANK 13 20.000 11-2016
NVLC 58,5 50.000 11-2016
SABECO 169 10.000 11-2016
THACO 94 7.000 11-2016
SABECO 153 16.000 11-2016
SABECO 153 10.000 11-2016
THACO 99 30.000 08-2016
SGPC 7 170.000 05-2016
THACO 80 25.000 04-2016
THACO 51 10.000 12-2015
THACO 50 10.000 11-2015
TNIP 18,5 25.000 09-2015
THACO 43,5 10.000 09-2015
SABECO 49 500.000 06-2012
SIDC 6 60.000 05-2012
DABANK 10 52.000 05-2012
SABECO 37 1.000 04-2011
DABANK 9 3.000 04-2011
IDI 15 20.000 04-2011
QNWD 15 20.000 12-2010
HGRC 30 70.000 12-2010
IDI 14,8 40.000 12-2010
IDI 16,7 138.000 08-2010
IDI 16,5 50.000 08-2010
LADOHYCO 53 20.000 12-2009
VVMI 47 10.000 11-2009
INTC 12 10.000 10-2009
INTRESCO 81 10.000 10-2009
INTRESCO 72,3 10.000 08-2009
INTRESCO 68,1 10.000 08-2009
TDCo 45 10.000 08-2009
CDS 78 60.000 08-2009
TCSC 12 50.000 08-2009
KISC 12 50.000 08-2009
INTRESCO 46,5 10.000 07-2009
DIC 59 10.000 07-2009
DIC 55,3 50.000 07-2009
DABANK 11 10.000 07-2009
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP