nminhanh
Investor  mới
Số điện thoại: 0933080669 Email: hiepkanh_onlines@yahoo.com
Ngày tham gia: 01/07/2009 Tài khoản: 3.810.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
TCBANK_q 9,8 200.000 06-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM
TIN BÁN Giá KL Thời gian
MSFC_q 62 200.000 06-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM