longhm
Investor  mới
Số điện thoại: 0936388338 Email: hoangminhlong2002@yahoo.com
Ngày tham gia: 25/08/2006 Tài khoản: 650.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
CBV 12 5.000 12-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
VIETJET 93 100.000 06-01
TELCOM 5 60.000 06-2016
CTX1 8 5.000 08-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP