longhm
Investor  mới
Số điện thoại: 0936388338 Email: hoangminhlong2002@yahoo.com
Ngày tham gia: 25/08/2006 Tài khoản: 1.810.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
CTVT 28 10.000 21-04
VIGACO 18 100.000 17-03
NEED 5 40.000 02-03
PHGC 40 20.000 01-03
NEED 4 10.000 23-02
VNPE3 20 20.000 15-02
PHARBACO 12 10.000 15-02
TRAFUCO 14 50.000 09-02
CBV 12 5.000 12-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
VIETJET 93 100.000 06-01
TELCOM 5 60.000 06-2016
CTX1 8 5.000 08-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP