leuyen1970
Investor  mới
Số điện thoại: 0908575999 Email: leuyen1970@yahoo.com
Ngày tham gia: 20/07/2010 Tài khoản: 0 VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
TDHC 17 50.000 12-2010
NCTS 50 500.000 09-2010
NCTS 50 500.000 08-2010
NCTS 50 500.000 08-2010
NCSC 50 500.000 07-2010
NCTS 50 500.000 07-2010
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
Không có tin đăng