jackvn
Investor  mới
Số điện thoại: 0982296323 Email: jack12vn@gmail.com
Ngày tham gia: 19/07/2013 Tài khoản: 6.020.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
Không có tin đăng
TIN BÁN Giá KL Thời gian
NASCO 36 7.000 15-01
VTGI 9 25.000 15-01
VPBANK 12,5 15.000 15-01
THACO 147 5.000 15-01
PETROLIMEX 36,5 35.000 15-01
TCB 22 35.000 15-01
VIETJET 100 25.000 07-01
PETROLIMEX 35,3 12.000 15-01
CTVT 18 25.000 06-01
PPHC 18,5 15.000 12-2016
VIETJET 99 55.000 12-2016
VTGI 7,8 25.000 15-01
NVLC 59 15.000 12-2016
SCSC 65 5.000 12-2016
VTPO 42,5 15.000 12-2016
PETROLIMEX 35 12.000 12-2016
VIDIPHA 35 15.000 12-2016
THACO 155 5.000 12-2016
PVCB 3,4 35.000 12-2016
THIBIDI 46 8.000 12-2016
VIETJET 98 120.000 12-2016
HVN 42,5 5.000 12-2016
MSFC 84 5.000 12-2016
VTEX 14,8 80.000 12-2016
AGPP 38,5 15.000 12-2016
VEAM 16,5 80.000 12-2016
SABECO 157 8.000 11-2016
BNH 30 10.000 11-2016
THACO 99 6.000 11-2016
MSFC 70 5.000 11-2016
ACV 35 10.000 11-2016
SABECO 150 7.000 11-2016
TCB 18,8 35.000 11-2016
FTELECOM 49 5.000 11-2016
MCMI 40 15.000 11-2016
QUASUCO 81,7 35.000 10-2016
THACO 93,5 3.000 11-2016
YSKH 27,5 15.000 10-2016
CTEF 18,5 15.000 10-2016
LVBANK 6 55.000 10-2016
THIBIDI 39 15.000 10-2016
THACO 92 17.000 10-2016
TCB 15,5 45.000 10-2016
OCB 5,1 65.000 09-2016
SGBTB 20 55.000 09-2016
PCC1 36 18.000 09-2016
THACO 88 12.000 10-2016
VTPO 31 15.000 09-2016
SGQN 17 12.000 09-2016
MSFC 62 12.000 09-2016
NASCO 26 15.000 09-2016
SABECO 95 230.000 09-2016
THACO 97,5 5.000 09-2016
FPTOL 70 5.000 09-2016
BIDIPHAR 24,8 15.000 09-2016
AGPP 41 35.000 08-2016
LVBANK 5,6 45.000 10-2016
VTCD 19 5.000 08-2016
PCC1 33,8 80.000 08-2016
HDBANK 4,6 20.000 08-2016
BVBANK 5,2 15.000 08-2016
SGBANK 11 150.000 08-2016
PCC1 33 18.000 08-2016
CTVT 13 20.000 09-2016
TCB 13,1 100.000 07-2016
THIBIDI 39 10.000 06-2016
PCC1 46 5.000 05-2016
THACO 86 20.000 05-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP