hienanh87
Investor  mới
Số điện thoại: 0987959687 Email: nguyenthihien1987@gmail.com
Ngày tham gia: 20/10/2016 Tài khoản: 200.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
Không có tin đăng
TIN BÁN Giá KL Thời gian
EVNF 4,3 42.300 10-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP