TIN BÁN Giá KL Thời gian
HABECO 15,3 5.000 14-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
HABECO 47 50.000 26-09
HABECO 48 50.000 25-09
HABECO 45 10.000 22-09
HABECO 48 50.000 15-09
HABECO 46,5 50.000 15-09
HABECO 46,5 50.000 15-09
HABECO 46 100.000 07-09
HABECO 46,5 50.000 04-09
HABECO 43 30.000 29-08
HABECO 43 50.000 26-07
HABECO 43 20.000 26-07
HABECO 44,5 50.000 25-07
HABECO 44,6 50.000.000 24-07
HABECO 44,5 100.000 18-07
HABECO 44,5 50.000 06-07
HABECO 44,5 50.000 06-07
HABECO 42,5 20.000 02-07
HABECO 43 30.000 24-06
HABECO 43 30.000 24-06
HABECO 43 20.000 24-06
HABECO 43,5 50.000 24-06
HABECO 43,5 10.000 24-06
HABECO 42 50.000 24-06
HABECO 41 20.000.000 21-06
HABECO 42 50.000 19-06
HABECO 42,8 50.000 16-06
HABECO 42,5 100.000 15-06
HABECO 42,5 60.000 13-06
HABECO 41 50.000 13-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP