TIN BÁN Giá KL Thời gian
HABECO 15,3 5.000 14-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
HABECO 60 50.000 26-10
HABECO 47 50.000 26-09
HABECO 48 50.000 25-09
HABECO 45 10.000 22-09
HABECO 48 50.000 15-09
HABECO 46,5 50.000 15-09
HABECO 46,5 50.000 15-09
HABECO 46 100.000 07-09
HABECO 46,5 50.000 04-09
HABECO 43 30.000 29-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP