TIN BÁN Giá KL Thời gian
QUASUCO 81 100.000 15:46
QUASUCO 81,5 15.000 2:19
QUASUCO 81,5 20.000 25-08
QUASUCO 82 2.000 25-08
QUASUCO 81 30.000 24-08
STAPIMEX 35 100.000 20-08
QUASUCO 83 150.000 18-08
QUASUCO 84 200.000 14-08
QUASUCO 85 20.000 11-08
QUASUCO 85 20.000 10-08
QUASUCO 86 50.000 09-08
QUASUCO 86,5 10.000 09-08
QUASUCO 84 20.000 08-08
QUASUCO 88,5 30.000 02-08
QUASUCO 88,5 50.000 01-08
MSFC 75 100.000 30-07
MSFC 75 25.000.000 29-07
MSFC 75 25.000 28-07
MSFC 75 25.000 26-07
MSFC 80 2.000 07-07
MSFC 80 2.000 05-07
MSFC 80 2.000 04-07
QUASUCO 84 10.000 24-06
STAPIMEX 35 50.000 17-06
QUASUCO 85 20.000 12-06
DOCAM 15 20.000 10-06
MSFC 76 20.000 06-06
MSFC 77 20.000 29-05
QUASUCO 84 20.000 26-05
QUASUCO 106 20.000 24-05
MSFC 78 20.000 12-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
QUASUCO 81 30.000 10:17
MCMI 30 30.000 11-08
CTEF 15 50.000 07-08
QUASUCO 86 30.000 01-08
MCMI 30 50.000 24-07
QUASUCO 85 20.000 18-07
QUASUCO 87 30.000 17-07
NUTIFOOD 100 10.000 24-06
MCMI 29 50.000 24-06
QUASUCO 83 50.000 24-06
QUASUCO 84 10.000 20-06
NUTIFOOD 100 50.000 16-06
QUASUCO 83 50.000 15-06
CLMF 25 20.000 14-06
CTEF 15 20.000 10-06
QUASUCO 83 50.000 07-06
QUASUCO 83 100.000 07-06
QUASUCO 83 100.000 06-06
QUASUCO 85 100.000 06-06
QUASUCO 83 50.000 06-06
QUASUCO 105 50.000 30-05
QUASUCO 105 50.000 29-05
QUASUCO 105 100.000 26-05
QUASUCO 105 50.000 24-05
QUASUCO 105 50.000 23-05
QUASUCO 105 30.000 18-05
QUASUCO 104 50.000 10-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP