TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5,1 65.000 03-10
OCB 5 200.000 16-09
OCB 4 30.000 03-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 6 100.000 20:18
OCB 6 100.000 20-11
OCB 6 80.000 09-11
OCB 6 100.000 06-11
OCB 6 100.000 30-10
OCB 6 10.000 25-10
OCB 5,5 500.000 15-10
OCB 6 100.000 14-10
OCB 5 100.000 13-10
OCB 6 100.000 01-10
OCB 5,3 300.000 29-09
OCB 7 100.000 18-09
OCB 5,5 300.000 14-09
OCB 5,5 200.000 11-09
OCB 7 100.000 10-09
OCB 7 100.000 03-09
OCB 6 100.000 21-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP