TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5,1 65.000 03-10
OCB 5 200.000 16-09
OCB 4 30.000 03-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 6 10.000 24-10
OCB 6 100.000 24-10
OCB 5,5 500.000 15-10
OCB 6 100.000 14-10
OCB 5 100.000 13-10
OCB 6 100.000 01-10
OCB 5,3 300.000 29-09
OCB 7 100.000 18-09
OCB 5,5 180.000 14-09
OCB 5,5 300.000 14-09
OCB 5,5 200.000 11-09
OCB 7 100.000 10-09
OCB 7 100.000 03-09
OCB 6 100.000 21-08
OCB 7 100.000 14-08
OCB 5,5 200.000 27-07
OCB 5,5 50.000 24-07
OCB 7 100.000 22-07
OCB 5,5 100.000 17-07
OCB 7 100.000 15-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP