TIN BÁN Giá KL Thời gian
AGPP 42,5 100.000 18:25
VIDIPHA 36 20.000 18:14
TDQT 19,5 50.000 17:23
ASCH 64 20.000 16:52
TDQT 19,6 30.000 16:39
PETROLIMEX 38 9.000 16:29
SCSC 72 15.000 16:28
VIETJET 105 5.000 15:45
CTVT 19,5 45.000 14:54
VEAM 22 20.000 14:37
THACO 147 5.000 14:28
VEAM 22 50.000 13:55
PETROLIMEX 37,5 20.000 13:37
PETROLIMEX 37,3 20.000 13:20
VIDIPHA 36,3 20.000 13:16
VTPO 51 50.000 13:3
PETROLIMEX 38,2 7.300 11:37
VEAM 24 20.000 11:29
PYMEPHARCO 45 50.000 11:12
THACO 150 30.000 10:48
VTCD 27 22.000 10:42
PETROLIMEX 36,5 600.000 10:27
PETROLIMEX 36,5 35.000 9:48
VIDIPHA 37,5 50.000 9:29
PETROLIMEX 37,5 20.000 9:5
MSBANK 4 100.000 8:53
VIDIPHA 36 50.000 8:48
VEAM 21,5 50.000 8:37
VEAM 22 100.000 8:27
EVNF 4,2 45.000 7:45
LVBANK 7,3 106.000 7:44
SCSC 70 20.000 19-01
VTGI 9 25.000 19-01
TDQT 19,6 30.000 19-01
THACO 152 10.000 19-01
VNPD 12 10.000 19-01
EVNF 4 10.000 19-01
VTGI 9 20.000 19-01
TCB 22,5 20.000 19-01
VTGI 9,3 120.000 19-01
VIETJET 104 15.000 18:0
AGPP 42 18.000 17:49
MINC 11 100.000 14:7
EXIMLAND 6 100.000 14:5
VEAM 20 100.000 14:0
PVCB 2 250.000 13:47
TCB 22,9 50.000 13:41
VEAM 21,5 350.000 12:44
CTVT 19,2 20.000 9:32
MCMI 43 15.000 7:54
VPBANK 12,5 15.000 19-01
NASCO 36 7.000 15-01
PETROLIMEX 38,5 2.000 19-01
PETROLIMEX 38,5 10.000.000 19-01
TPBANK 7,6 105.000 19-01
ASCH 67 50.000 19-01
ASCH 66 25.000 19-01
ASCH 65 5.000 19-01
PETROLIMEX 36,2 10.000 19-01
VNPH 19 10.000 19-01
PETROLIMEX 38 20.000 19-01
VTGI 9,1 868.000 18-01
NADYPHAR 36 10.000 18-01
TCB 23,5 50.000.000 18-01
VTGI 9,2 50.000 18-01
VTGI 9,3 100.000 18-01
SCSC 72 1.000 18-01
THACO 150 10.000 18-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
AGPP 41 50.000 18:35
PETROLIMEX 36 200.000 18:34
AGPP 41 55.000 17:51
PETROLIMEX 36,1 50.000 17:11
VPBANK 13 50.000 17:9
VEAM 22,5 100.000 16:44
HDBANK 5,5 1.000.000 15:41
TCB 23 300.000 15:38
TCB 23 50.000 15:26
PETROLIMEX 36 30.000 14:58
MSBANK 3 900.000 14:53
NASCO 35 20.000 14:43
VPBANK 13 35.000 14:33
PPHC 18 25.000 14:31
THACO 152 8.000 14:25
VPBANK 13 600.000 14:4
PPHC 18 600.000 13:59
PETROLIMEX 36,5 200.000 13:49
PETROLIMEX 36,5 200.000 13:42
VPBANK 13 30.000 13:40
PTTR 15 50.000 13:33
ASCH 60 100.000 13:32
PPHC 18 50.000 13:31
ABBANK 4 100.000 13:29
PETROLIMEX 35 50.000 13:27
TDQT 19,3 50.000 12:53
ASCH 62 900.000 12:21
TCB 23,5 500.000 11:58
PETROLIMEX 37,5 200.000 11:54
TDQT 19 500.000 11:32
VTPO 47,6 40.000 11:25
TDQT 18,5 900.000 11:15
CTCM 3 900.000 11:12
CTCM 3 200.000 11:5
VEAM 22,5 100.000 11:0
HDBANK 5,6 800.000 10:59
BTLI 10 900.000 10:51
PETROLIMEX 37,5 100.000 10:44
PETROLIMEX 37,5 500.000 10:42
PETROLIMEX 37,5 100.000 10:34
EVNF 3,5 900.000 10:33
PETROLIMEX 36,5 900.000 10:31
THIBIDI 45 900.000 10:26
VIDIPHA 37,5 868.000 10:9
PTTR 14,5 900.000 10:4
PETROLIMEX 37,8 868.000 10:2
PETROLIMEX 37,5 50.000 9:52
EVNF 3,5 700.000 9:52
TCB 23,5 80.000 9:51
PETROLIMEX 37 40.000 9:48
PETROLIMEX 36,5 20.000 9:39
TDQT 18,6 200.000 9:38
TDQT 19,3 50.000 9:37
PETROLIMEX 36,5 100.000 8:50
PTTR 14,8 50.000 8:44
BTLI 10 100.000 8:41
PETROLIMEX 36 50.000 8:40
TDQT 19,2 200.000 8:23
CTVT 19,2 100.000 8:7
VTPO 47,5 30.000 8:6
PETROLIMEX 37,5 20.000 7:51
TPBANK 8 860.000 7:48
TDQT 18,4 200.000 7:39
CTVT 19,2 35.000 7:39
VTPO 48 25.000 7:26
VTGI 9 40.000 7:14
ABBANK 3,9 20.000 7:13
PETROLIMEX 36 500.000 19-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP