TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNPD 12 10.000 19-01
BDHC 12 10.000 12-2016
VNPD 12 11.500.000 09-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
BDHC 9 10.000 11-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP