TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNPD 12 11.500.000 22-09
SBI 22,5 20.000 17-08
SBI 18 200.000 17-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
BDHC 9 10.000 17-11
BDHC 10 20.000 16-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP