TIN BÁN Giá KL Thời gian
MINC 13 100.000 20:35
MINC 18 500.000 05-12
MINC 20 2.000.000 29-11
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
MINC 13 500.000 20:33
MINC 18 500.000 11-11
MINC 15 500.000 14-10
MINC 11 500.000 01-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP