Tin bán Giá KL Thời gian
QUASUCO 49 100.000 8:59
MSFC 67,5 20.000 12:18
FTELECOM 55 5.000 12:1
SGBANK 5 100.000 7:33
MINC 7 100.000 6:30
EABANK 6,4 200.000 29-10
OCB 5,6 100.000 29-10
LVBANK 7,5 200.000 29-10
PVCB 4,5 200.000 29-10
SCID 13,2 15.000 29-10
SCID 13,2 10.000 29-10
TCB 9,2 50.000 29-10
THACO 25 8.000 29-10
PNBANK 12 8.178 28-10
TBG 13 50.000 28-10
QUASUCO 49 20.000 27-10
PPHC 21,5 30.000 27-10
CADIVI 40 100.000 27-10
BDFC 23 100.000 26-10
CTIN 12 100.000 26-10
PVFI 2 100.000 26-10
TPBANK 4,8 100.000 26-10
ABBANK 5,1 100.000 26-10
PVCB 4,6 100.000 26-10
VNPD 9 10.002 24-10
EABANK 7,5 1.000 24-10
MSBANK 4,8 11.400.000 24-10
PHARBACO 15 5.000 24-10
ABBANK 5 200.000 23-10
EABANK 6,8 100.000 23-10
Tin mua Giá KL Thời gian
VNPD 9 200.000 15:44
VNPD 9 20.000 13:28
QUASUCO 49 100.000 12:21
TCB 9,2 200.000 12:20
MSFC 68 50.000 12:18
VPBANK 9,2 50.000 12:17
VIBANK 11,3 50.000 12:13
VTGI 15 50.000 12:3
LVBANK 7,8 200.000 12:2
VIBANK 11,1 50.000 9:42
VTGI 15 100.000 9:0
SABECO 72 500.000 8:58
ABBANK 5,6 200.000 8:55
PETROLIMEX 9,2 50.000 8:53
THACO 20 50.000 8:48
VPBANK 9,6 200.000 8:46
PVCB 4,2 50.000 8:43
SCBANK 4,5 100.000 29-10
ABBANK 5,7 300.000 17:43
VPBANK 9,4 200.000 17:30
VABANK 4,2 500.000 17:28
MACHINCO 4,5 100.000 15:56
THACO 22,8 50.000 14:0
PETROLIMEX 9 50.000 13:53
MBSC 6 200.000 13:52
PGBANK 7 800.000 13:41
VNPD 9 50.000 13:31
FAHASA 12 20.000 12:56
VTGI 14,2 50.000 9:5
EVNF 4,1 50.000 8:55
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.949 Số Investor: 236.883
Số quyền mua: 1.948