Tin bán Giá KL Thời gian
VEAM 21,5 25.000 23-02
THACO 158 9.000 23-02
VTPO 50,8 60.000 23-02
PETROLIMEX 41,2 20.000 23-02
VPBANK 14 50.000 23-02
VTPO 50,5 50.000 23-02
VEAM 22 50.000 23-02
CTVT 20 50.000 23-02
PETROLIMEX 42 100.000 23-02
VEAM 22,5 100.000 23-02
AGPP 43 50.000 23-02
VTPO 50 20.000 23-02
THACO 160 20.000 23-02
VTPO 50 25.000 23-02
AGPP 42,5 605.000 23-02
THACO 165 10.000 23-02
VIETJET 115 20.000 23-02
VEAM 22,5 40.000 23-02
VEAM 22,2 10.000 23-02
PETROLIMEX 41,5 20.000 23-02
VEAM 21,5 100.000 23-02
VEAM 22,5 89.000 23-02
VTGI 9 55.000 23-02
VEAM 22,5 90.000 23-02
VIDIPHA 35,5 20.000 23-02
VEAM 22 30.000 23-02
PETROLIMEX 42 20.000 23-02
THACO 161 19.000 23-02
VCSC 44 20.000 23-02
PETROLIMEX 42 14.000 23-02
Tin mua Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 42 35.000 23-02
OCB 6,1 200.000 23-02
LVBANK 7,5 80.000 23-02
PTTR 15 700.000 23-02
TDHC 39 890.000 23-02
VTPO 50 25.000 23-02
ABBANK 4,5 500.000 23-02
VPBANK 14 100.000 23-02
OCB 6 100.000 23-02
VIETJET 111 100.000 23-02
CTVT 20 50.000 23-02
BNH 30 50.000 23-02
NEED 4 89.000 23-02
OCB 6,5 200.000 23-02
HDBANK 8,5 100.000 23-02
AGPP 43 100.000 23-02
HDBANK 8,3 100.000 23-02
PTTR 15,5 50.000 23-02
ALSC 22 20.000 23-02
PETROLIMEX 41 50.000 23-02
VEAM 22,8 50.000 23-02
OCB 6 50.000 23-02
MINC 12,1 50.000 23-02
FPTOL 120 89.000 23-02
PETROLIMEX 42 60.000 23-02
TDHC 39 100.000 23-02
VPBANK 14,7 100.000 23-02
TCB 24,2 200.000 23-02
PETROLIMEX 41,7 300.000 23-02
THACO 161 15.000 23-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP

Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.040 Số Investor: 238.416
Số quyền mua: 1.948