Tin bán Giá KL Thời gian
VCBANK 9 32.000 14:26
OCB 5,9 100.000 12:24
PPHC 20 20.000 22:11
MSBANK 5,6 20.000 20:51
PVSY 5 20.000 19:58
PBMN 20 1.000.000 19:38
PETROLIMEX 9 500.000 17:55
TCB 9,5 60.000 16:24
VTGI 11,2 60.000 16:17
LVBANK 7 20.000 14:36
HSUS 23 10.000 14:32
EXIMLAND 4,3 20.000 14:28
VTCC 40,2 10.000 14:25
NABANK 5,6 50.000 14:24
VHMW 59,5 20.000 14:20
NUTIFOOD 26 10.000 14:16
TTPC 4,5 15.000 14:16
BSHC 25,8 10.000 14:13
SABECO 62,5 5.000 14:13
FPTS 12,3 20.000 14:10
MSFC 64,5 10.000 14:9
BTLI 5,5 10.000 14:6
CAGIPHARM 3 10.000 14:3
QUASUCO 59 20.000 14:2
VNPD 7,5 50.000 12:10
TVSC 7,2 10.000 12:5
SGBANK 5 50.000 12:2
VAFCO 16 30.000 11:12
CLPC 23 40.000 10:42
MLDBB 8 20.000 10:38
Tin mua Giá KL Thời gian
BDFC 15 200.000 21:32
VCBANK 7 300.000 21:30
VTCC 45,5 20.000 14:23
MSFC 73,5 20.000 14:7
PNBANK 10,5 100.000 12:30
EXIMLAND 4,8 50.000 12:27
PGBANK 8,7 100.000 12:21
AGPP 65 100.000 12:16
TCB 10,5 200.000 12:11
PVCB 5 500.000 12:8
ABBANK 7,2 500.000 12:5
MSBANK 6,2 500.000 12:3
MSFC 72 100.000 11:46
MSFC 72 100.000 11:45
TCB 10,5 100.000 10:52
VTGI 12,7 50.000 10:50
PNBANK 10,5 50.000 10:49
VTGI 12,5 100.000 9:57
PGBANK 9,5 100.000 7:41
BDFC 15,5 20.000 22:38
SCBANK 4,7 200.000 22:29
QHHC 27,5 20.000 22:15
BTLI 7,2 200.000 21:34
BDFC 15,5 200.000 21:28
VCSC 9 200.000 21:26
MHBANK 3 20.000 20:55
VTCC 45,5 20.000 20:49
LVBANK 8,6 20.000 20:40
ALTC 11,2 20.000 20:35
BTLI 7,2 20.000 20:29
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.922 Số Investor: 236.311
Số quyền mua: 1.948