Tin bán Giá KL Thời gian
APC1 8 20.000 22:42
CIC8 5 20.000 22:32
TVPHARM 40 300.000 22:27
THACO 91 20.000 21:14
THACO 88 20.000 19:35
PCC1 36 18.000 18:56
THACO 88 12.000 18:49
THACO 90 20.000 16:2
PCC1 36,2 50.000 12:26
CTVT 14 50.000 11:17
THIBIDI 37 20.000 11:16
TCT36 18,5 500.000 10:37
BIDIPHAR 26 50.000 8:55
THIBIDI 37 50.000 8:54
THACO 93 5.000 8:31
OCB 5,1 65.000 22:5
SGBTB 20 55.000 21:12
EXIMLAND 3 50.000 20:51
VTGI 6,5 50.000 15:26
TPBANK 6 500.000 15:22
VEAM 16 50.000 13:48
YSKH 32 30.000 12:52
YSKH 26 50.000 10:28
VPBANK 8 50.000 10:7
ABBANK 3,6 50.000 8:41
PETROLIMEX 25 15.000 8:22
MSBANK 2,2 1.000.000 8:14
VIDIPHA 25 60.000 8:13
NAPHAR 26 20.000 28-09
THIBIDI 37 30.000 28-09
Tin mua Giá KL Thời gian
BCFC 35 50.000 22:50
THACO 93 45.000 22:37
PYMEPHARCO 25 50.000 22:29
SABECOPL 11 100.000 22:16
QUASUCO 82 80.000 22:15
SGTD 13 100.000 22:13
SGSL 13 100.000 22:12
CTVT 14,5 45.000 22:1
VTPO 32 25.000 21:49
CTVT 14,5 50.000 21:47
PCC1 36,2 20.000 21:22
THACO 91 20.000 21:18
LVBANK 6 189.000 20:32
PCC1 36,7 85.000 20:28
SCSC 43 20.000 19:42
MSBANK 3 300.000 19:31
SCSC 44 25.000 19:28
TCB 15,5 180.000 19:25
SABECO 113 80.000 19:17
SCBANK 4,2 200.000 15:22
VCBANK 6 200.000 15:19
VPBANK 7,5 10.000 15:17
SABECO 113 20.000 15:13
CTVT 14,3 100.000 14:50
SABECO 108 50.000 14:40
THACO 93 20.000 14:38
SCSC 43 50.000 14:33
SGSM 11,2 20.000 13:16
VCBANK 5,8 100.000 12:33
SCSC 44 50.000 12:25
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.032 Số Investor: 238.261
Số quyền mua: 1.948