Tin bán Giá KL Thời gian
VTPO 50,8 60.000 20:58
PETROLIMEX 41,2 20.000 20:37
VPBANK 14 50.000 20:30
VTPO 50,5 50.000 20:19
VEAM 22 50.000 20:17
CTVT 20 50.000 18:24
PETROLIMEX 42 100.000 18:20
VEAM 22,5 100.000 18:15
AGPP 43 50.000 18:14
VTPO 50 20.000 18:12
THACO 160 20.000 18:5
VTPO 50 25.000 17:53
THACO 165 10.000 17:8
VIETJET 115 20.000 17:0
EVNF 4,5 89.000 15:17
VEAM 22,2 10.000 14:22
PETROLIMEX 41,5 20.000 14:20
VEAM 21,5 100.000 14:8
VEAM 22,5 89.000 13:30
VTGI 9 55.000 13:19
VEAM 22,5 90.000 13:2
VIDIPHA 35,5 20.000 12:40
VEAM 22 30.000 12:16
PETROLIMEX 42 20.000 12:1
THACO 161 19.000 11:50
CTVT 20,2 100.000 11:49
VCSC 44 20.000 11:43
PETROLIMEX 42 14.000 11:19
THACO 161 5.000 11:11
VIETJET 113 20.000 11:0
Tin mua Giá KL Thời gian
TDHC 39 890.000 21:45
VTPO 50 25.000 21:40
ABBANK 4,7 500.000 20:57
VPBANK 14 100.000 20:45
OCB 6 100.000 20:27
VIETJET 111 100.000 20:24
CTVT 20 50.000 20:20
BNH 30 50.000 20:14
NEED 4 89.000 20:7
OCB 6,5 200.000 18:22
HDBANK 8,5 100.000 18:8
AGPP 43 100.000 18:3
HDBANK 8,3 100.000 16:45
PTTR 15,5 50.000 16:22
ALSC 22 20.000 16:12
PETROLIMEX 41 50.000 16:1
VEAM 22,8 50.000 15:48
OCB 6 50.000 15:46
MINC 12,1 50.000 15:0
FPTOL 120 89.000 14:49
PETROLIMEX 42 60.000 14:43
VPBANK 14,7 100.000 14:10
TCB 24,2 200.000 14:9
PETROLIMEX 41,7 300.000 14:7
THACO 161 15.000 14:6
VEAM 22,7 300.000 14:5
TCB 24 200.000 13:41
THACO 158 10.000 13:40
PHGC 45 890.000 13:18
AGPP 42 20.000 13:18
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP

Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.040 Số Investor: 238.420
Số quyền mua: 1.948