Tin bán Giá KL Thời gian
VEAM 24 20.000 11:29
PETROLIMEX 50 38.000 10:56
THACO 150 30.000 10:48
PETROLIMEX 36,5 600.000 10:27
PETROLIMEX 37,5 20.000 9:5
AGPP 42 100.000 9:2
MSBANK 4 100.000 8:53
VIDIPHA 36 50.000 8:48
VEAM 21,5 50.000 8:37
VEAM 22 100.000 8:27
LVBANK 7,3 106.000 7:44
VTPO 48 15.000 23-01
THACO 151 10.000 23-01
TDQT 19,6 30.000 23-01
THACO 152 10.000 23-01
AGPP 42,2 50.000 23-01
VIETJET 105 10.000 23-01
VTGI 9,3 120.000 23-01
AGPP 42,5 100.000 23-01
VIDIPHA 36 20.000 23-01
TDQT 19,5 50.000 23-01
TCB 23 100.000 23-01
CTVT 19 30.000 23-01
TDQT 19,6 30.000 23-01
PETROLIMEX 38,5 10.600 23-01
SCSC 72 15.000 23-01
CTVT 19,5 45.000 23-01
VEAM 22 20.000 23-01
VEAM 22 50.000 23-01
PETROLIMEX 37,3 20.000 23-01
Tin mua Giá KL Thời gian
AGPP 41,5 50.000 12:4
TCB 23,5 500.000 11:58
PETROLIMEX 37,5 200.000 11:54
HDBANK 8 50.000 11:33
TDQT 19 500.000 11:32
VEAM 17 15.000 11:17
VEAM 22,5 100.000 11:0
HDBANK 6,2 200.000 11:0
HDBANK 5,6 800.000 10:59
PETROLIMEX 37,5 100.000 10:44
PETROLIMEX 37,5 100.000 10:34
VIDIPHA 37,5 868.000 10:9
PETROLIMEX 37,8 868.000 10:2
TDQT 19,3 50.000 9:37
BTLI 11 50.000 9:4
PETROLIMEX 36 50.000 8:40
TDQT 19,2 200.000 8:23
TDQT 19,1 100.000 8:15
PETROLIMEX 37,5 20.000 7:51
TPBANK 8 860.000 7:48
CTVT 19,2 35.000 7:39
VTPO 48 25.000 7:26
VTGI 9 40.000 7:14
ABBANK 3,9 20.000 7:13
HDBANK 6 70.000 0:6
HDBANK 5,8 200.000 23-01
PETROLIMEX 37,7 80.000 23-01
PETROLIMEX 38 50.000 23-01
VEAM 22 50.000 23-01
THACO 152 20.000 23-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP

Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.038 Số Investor: 238.396
Số quyền mua: 1.948