Tin bán Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 30 20.000 22:23
PETROLIMEX 30,5 30.000 22:11
THACO 122 19.000 22:2
DESCON 19 50.000 22:1
VIETJET 100 50.000 21:52
VIETJET 100 50.000 21:33
VIETJET 99,5 150.000 21:31
CTEF 22,5 30.000 20:59
THACO 115 3.000 20:57
VIETJET 105 50.000 19:17
VIETJET 98 120.000 18:32
NVLC 59,5 15.000 18:10
PETROLIMEX 31 100.000 16:56
HVN 42 10.000 16:33
BIDIPHAR 35 20.000 16:5
VIETJET 100 200.000 16:1
PETROLIMEX 31 20.000 15:55
CTVT 15 200.000 15:53
PETROLIMEX 31 50.000 15:48
PETROLIMEX 31 15.000 15:47
PETROLIMEX 31 100.000 15:40
NVLC 58,5 20.000 15:18
PETROLIMEX 30,5 20.000 14:47
CTVT 15 30.000 14:43
VIETJET 102 100.000 12:49
NVLC 58,5 50.000 12:39
HVN 42 10.000 12:36
CTVT 15 50.000 12:33
AGPP 40 50.000 12:32
CTVT 14,7 50.000 12:26
Tin mua Giá KL Thời gian
YSKH 33 500.000 22:59
VINATEXHCM 14,2 100.000 22:27
SCSC 56 200.000 22:21
CTVT 14,5 300.000 22:18
PETROLIMEX 31 500.000 22:16
CTCM 4 100.000 22:8
PETROLIMEX 30 200.000 22:0
CTVT 14,8 50.000 21:58
PETROLIMEX 30,2 10.000 21:46
EXIMLAND 5,3 50.000 21:4
VINATEXHCM 15 40.000 20:58
HVN 40 30.000 20:55
PETROLIMEX 30 50.000 20:54
CTVT 15 50.000 20:53
THACO 117 30.000 20:50
HDBANK 5 50.000 20:49
CTVT 15 30.000 20:46
BIDIPHAR 33,5 300.000 19:42
PETROLIMEX 31 500.000 19:36
CTVT 15,5 200.000 19:33
LVBANK 6,2 180.000 18:40
VPBANK 8,7 80.000 18:36
NVLC 59 25.000 18:22
PETROLIMEX 30 180.000 17:53
VTEX 13,6 60.000 17:52
VTCC 45 50.000 17:40
HNPC 18 40.000 17:39
PETROLIMEX 30,5 200.000 16:59
CTVT 15,2 50.000 16:41
MSFC 79 12.000 16:17
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.036 Số Investor: 238.332
Số quyền mua: 1.948