Tin bán Giá KL Thời gian
PVCB 4,6 200.000 27-01
PVCB 4,7 200.000 27-01
ABBANK 5,2 100.000 23-01
FPTS 13,5 100.000 21-01
CTVT 8 50.000 21-01
THACO 25,5 7.000 21-01
HDBANK 6,5 500.000 21-01
LVBANK 7,3 50.000 21-01
HAKInvest 12,5 50.000 21-01
EABANK 5,7 50.000 16-01
TCB 9,5 300.000 15-01
RESCOBT 9 20.000 14-01
EABANK 5,8 100.000 12-01
BTLI 12 12.000 27-01
MHBANK 9 50.000 27-01
NABANK 7 100.000 26-01
VPBANK 9,2 50.000 24-01
VTEX 17 50.000 21-01
CIC8 2 50.000 21-01
LVBANK 7,3 30.000 21-01
PETROLIMEX 9,2 2.700 21-01
MHBANK 8,5 900.000 21-01
ABBANK 5 100.000 20-01
TCB 9,3 100.000 20-01
VTEC 30,5 50.000 20-01
EABANK 5,7 100.000 20-01
MHJC 10 100.000 20-01
HDBANK 7 50.000 19-01
OJBANK 6 1.000.000 16-01
PPHC 23,5 30.000 13-01
Tin mua Giá KL Thời gian
EABANK 6,4 100.000 27-01
SCSC 13,6 20.000 27-01
PVCFC 13,5 100.000 27-01
SCSC 13,5 10.000 27-01
PVCFC 13,4 200.000 27-01
PVCFC 13,3 200.000 27-01
EVNF 5 200.000 26-01
HVA 10 200.000 26-01
OCB 5,5 200.000 26-01
PVCFC 13,5 200.000 23-01
RESCO8 25 30.000 23-01
RESCO8 25,5 20.000 23-01
SGBANK 8,5 100.000 22-01
SGBANK 8,3 100.000 21-01
VABANK 4 100.000 21-01
EABANK 6,3 200.000 21-01
SABECO 74 500.000 21-01
EABANK 6 100.000 21-01
EABANK 6 100.000 21-01
BTLI 11 100.000 19-01
MSBANK 4,6 100.000 18-01
TCB 9,5 100.000 18-01
EABANK 6 200.000 16-01
SGBANK 8,2 100.000 16-01
NABANK 6,4 100.000 16-01
VNPD 10,2 100.000 16-01
NABANK 6,5 50.000 16-01
NABANK 6,5 100.000 16-01
VPBANK 9,8 100.000 16-01
VNPD 10,2 50.000 16-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.955 Số Investor: 237.080
Số quyền mua: 1.948