Tin bán Giá KL Thời gian
TCB 28 10.000 29-03
TPBANK 9 500.000 29-03
VTCD 31 50.000 29-03
TCB 27,5 20.000 29-03
TCB 27,6 300.000 29-03
DESCON 16 15.000 29-03
TCB 27,5 100.000 29-03
AGPP 54,5 20.000 29-03
CTVT 28 30.000 29-03
PETROLIMEX 49 30.000 29-03
VPBANK 19,5 50.000 29-03
SPT 9 100.000 29-03
VPBANK 20 20.000 29-03
CTVT 33 50.000 29-03
PETROLIMEX 49,5 20.000 29-03
PPHC 19,5 4.000 29-03
VPBANK 20 25.000 29-03
VEAM 23,5 2.900 29-03
VPBANK 20 90.000 29-03
VTGI 13 50.000 29-03
SABETRAN 42 10.000 29-03
THACO 176 40.000 29-03
HDBANK 10 200.000 29-03
THACO 175 10.000 29-03
OCB 7 50.000 29-03
VPBANK 19,8 20.000 29-03
VEAM 23,8 20.000 29-03
VPBANK 20,2 10.000 29-03
SABETRAN 43 65.000 29-03
VPBANK 22,5 100.000 29-03
Tin mua Giá KL Thời gian
VPBANK 20,5 350.000 7:26
OCB 6,8 80.000 7:18
LVBANK 8,5 380.000 0:34
PETROLIMEX 49,5 22.000 0:29
TPBANK 8,2 50.000 29-03
VIETBANK 5 20.000 29-03
VPBANK 20,5 605.000 29-03
THACO 150 100.000 29-03
VPBANK 20,5 500.000 29-03
VIDIPHA 36 20.000 29-03
OCB 6,8 200.000 29-03
TCB 26,8 18.000 29-03
PETROLIMEX 49 100.000 29-03
VTGI 12 200.000 29-03
CTVT 33 500.000 29-03
VPBANK 20 200.000 29-03
VTPO 53 20.000 29-03
VPBANK 20 22.000 29-03
SPT 8,5 10.000 29-03
LVBANK 9,5 50.000 29-03
PPFC 20 50.000 29-03
VPBANK 20,2 200.000 29-03
LVBANK 9 50.000 29-03
TCB 27 100.000 29-03
VTGI 13 50.000 29-03
CTVT 28,7 100.000 29-03
EXIMLAND 7,5 50.000 29-03
THACO 178 50.000 29-03
SABETRAN 20 20.000 29-03
PETROLIMEX 49,5 100.000 29-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP

Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.043 Số Investor: 238.451
Số quyền mua: 1.948