Tin bán Giá KL Thời gian
TCB 28,5 1.000.000 25-03
TCB 28 10.000 25-03
VEAM 23,8 25.000 25-03
AGPP 55,5 5.000 25-03
VEAM 24,5 50.000 25-03
HDBANK 9 80.000 25-03
TCB 27,6 300.000 25-03
DESCON 16 15.000 25-03
TDQT 15 10.000 25-03
NSH 12,5 50.000 25-03
VPBANK 20 20.000 25-03
SPT 10 25.000 25-03
PETROLIMEX 49,5 20.000 25-03
AGPP 55,5 20.000 25-03
CTVT 30,5 20.000 25-03
VEAM 25,2 650.000 25-03
VPBANK 20 25.000 25-03
AGPP 57 350.000 25-03
VIDIPHA 36,5 20.000 25-03
CTVT 27 50.000 25-03
VPBANK 20 90.000 25-03
VTGI 11,8 50.000 25-03
SABETRAN 60 10.000 25-03
THACO 176 40.000 25-03
THACO 175 10.000 25-03
OCB 7 50.000 25-03
VPBANK 19,8 20.000 25-03
VEAM 23,8 20.000 25-03
SABETRAN 60 10.000 25-03
PETROLIMEX 49,2 10.000 25-03
Tin mua Giá KL Thời gian
TPBANK 8,2 50.000 25-03
VIETBANK 5 20.000 25-03
DESCON 15 30.000 25-03
OCB 6,7 40.000 25-03
VPBANK 18,5 100.000 25-03
OCB 6,8 200.000 25-03
TCB 26,8 18.000 25-03
PETROLIMEX 49 100.000 25-03
VTGI 12 200.000 25-03
CTVT 30 500.000 25-03
VPBANK 19,8 200.000 25-03
VPBANK 19 18.000 25-03
CTVT 30 200.000 25-03
VPBANK 19,5 250.000 25-03
TCB 26,5 100.000 25-03
VPBANK 18,5 50.000 25-03
PPFC 20 50.000 25-03
VPBANK 19,8 100.000 25-03
TCB 27 100.000 25-03
EVNF 4 800.000 25-03
CTVT 28,7 100.000 25-03
VTGI 12 100.000 25-03
THACO 175 50.000 25-03
TCB 26,5 200.000 25-03
CTVT 26 100.000 25-03
VPBANK 18,5 200.000 25-03
TCB 26,5 605.000 25-03
VPBANK 19,6 605.000 25-03
VPBANK 20 200.000 25-03
THACO 170 39.000 25-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP

Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.042 Số Investor: 238.443
Số quyền mua: 1.948