Tin bán Giá KL Thời gian
LVBANK 9,8 80.000 17:32
VPBANK 28,6 20.000 17:28
SCSC 75 5.000 16:58
TCB 29,8 200.000 16:7
VNPH 24,5 100.000 16:1
SGBANK 10,4 30.000 15:45
SGBANK 10,5 500.000 15:45
EABANK 4,5 100.000 15:32
VPBANK 28,8 20.000 15:29
VPBANK 28 999.999 14:57
TPBANK 8,1 400.000 14:54
SGBANK 9,9 10.000 14:17
QHHC 32 200.000 14:8
AAAI 18 300.000 14:6
SCBANK 4,5 50.000 13:55
VTGI 10,6 50.000 13:39
LVBANK 9,6 50.000 13:35
VEAM 22 10.000 13:6
TPBANK 8,2 500.000 12:59
VTGI 11 50.000 12:51
LVBANK 9,7 100.000 12:46
LVBANK 9,7 100.000 12:45
LVBANK 9,7 50.000 12:32
EABANK 3,8 100.000 12:24
ABBANK 5,6 100.000 11:49
SGBANK 10,4 580.000 11:32
LVBANK 10,5 15.000 11:20
VPBANK 28,6 100.000 11:14
LVBANK 9,7 100.000 11:13
SABETRAN 42 20.000 11:4
Tin mua Giá KL Thời gian
EABANK 3,5 100.000 17:46
SGBANK 10,5 800.000 17:42
HDBANK 11,5 900.000 17:28
PHGC 108 100.000 17:28
EVNF 4,5 30.000 17:24
HDBANK 11 500.000 17:24
VEAM 21,5 100.000 17:21
ABBANK 5,8 500.000 17:14
VPBANK 29 500.000 17:12
VEAM 21,3 50.000 17:9
HDBANK 11,7 100.000 17:7
PPHC 21,5 50.000 17:6
QHHC 36 40.000 17:3
VIGACO 30 30.000 17:2
NABANK 4 350.000 16:47
NSH 11,8 300.000 16:45
EVNF 4,5 900.000 16:44
CTVT 28,2 50.000 16:36
SCBANK 4,3 500.000 16:16
CTVT 28,1 50.000 16:5
THACO 155 50.000 15:33
VPBANK 28,5 50.000 15:33
CTVT 27,5 50.000 15:31
TCB 30 500.000 15:14
TCB 30 300.000 15:8
CTVT 28 10.000 15:4
ABBANK 5,7 1.000.000 14:53
THACO 152 30.000 14:52
SGBANK 10,7 800.000 14:44
VPBANK 28,5 430.000 14:37
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP

Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.047 Số Investor: 238.489
Số quyền mua: 1.948