Tin bán Giá KL Thời gian
FPTOL 45 3.000 13:39
DLTW2 13 10.000 10:59
FORIPHARM 18 20.000 10:46
PETROLIMEX 9 500.000 9:52
TCB 9,3 50.000 9:7
TPBANK 5 300.000 9:3
CTIN 8 100.000 20-08
SPT 4 50.000 20-08
TPBANK 5 100.000 20-08
FORIPHARM 20 100.000 20-08
DLTW2 14 100.000 20-08
EABANK 7,9 30.000 20-08
VPBANK 9 20.000 20-08
FPTOL 43 4.000 20-08
PGBANK 7,5 200.000 20-08
EABANK 7,4 200.000 20-08
KLBANK 20,9 50.000 20-08
EABANK 7 80.000.000 19-08
ANTESCO 12 10.000 19-08
EABANK 8 54.000 19-08
MSFC 61 10.000 19-08
LVBANK 200 7.500 19-08
HKSC 25 24.080.000 19-08
ANTESCO 13,5 63.000.000 18-08
VPBANK 9 10.000 18-08
MCIM 8 350.000 18-08
BDFC 24 100.000 16-08
HANOSIMEX 8 100.000 15-08
FPTS 13,5 1.866 15-08
MIPEC 15 100.000 15-08
Tin mua Giá KL Thời gian
VPBANK 9 200.000 16:52
FPTS 12,5 200.000 16:43
FTELECOM 46,5 200.000 16:42
PPHC 18,5 10.000 15:18
MSFC 65,5 300.000 13:43
HABECO 44 50.000 13:22
TCB 9,5 300.000 10:4
SABECO 72 100.000 10:4
FPTS 12,5 50.000 9:59
EABANK 7,6 200.000 9:56
THACO 16 300.000 9:52
NHABECO 26 50.000 9:51
SABECO 71,5 200.000 9:50
MSFC 65 200.000 9:47
NHABECO 18 50.000 8:48
MSFC 65 200.000 8:43
ABBANK 5 200.000 16:52
NCTS 128 5.000 15:27
LVBANK 8,7 80.000 15:24
PPHC 18,5 20.000 14:42
PPFC 18,7 50.000 14:33
VPBANK 9,2 20.000 14:29
VIBANK 12,5 20.000 14:25
VCBANK 7 20.000 13:16
TVSC 8,5 20.000 12:40
THACO 16,5 20.000 12:33
NCTS 127 10.000 11:24
ALTC 12 100.000 10:27
MSBANK 4 50.000 10:22
VIBANK 12,6 100.000 10:8
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.948 Số Investor: 236.698
Số quyền mua: 1.948