Tin bán Giá KL Thời gian
NVLC 60 25.000 03-12
PETROLIMEX 30 20.000 03-12
PETROLIMEX 29,5 30.000 03-12
DESCON 19 50.000 03-12
VIETJET 100 50.000 03-12
PETROLIMEX 29 120.000 03-12
THACO 115 3.000 03-12
BIDIPHAR 35 16.000 03-12
VIETJET 105 50.000 03-12
VIETJET 102 100.000 03-12
THACO 110 5.000 03-12
NVLC 59,5 15.000 03-12
SABECO 157 8.000 03-12
PETROLIMEX 29,5 50.000 03-12
BIDIPHAR 34 20.000 03-12
PETROLIMEX 29 10.000 03-12
VINATEXHCM 15,5 300.000 03-12
AFIEX 15 10.000 03-12
PETROLIMEX 29,5 100.000 03-12
THACO 102 100.000 03-12
HVN 39,5 100.000 03-12
MINC 18 500.000 03-12
CTVT 14,5 30.000 03-12
AGPP 40 50.000 03-12
MCMI 50 60.000 03-12
PETROLIMEX 30,5 20.000 03-12
AGPP 39,5 50.000 03-12
CTVT 14,5 10.000 03-12
CTVT 14,7 20.000 03-12
SABECO 168 5.000 03-12
Tin mua Giá KL Thời gian
HVN 39 100.000 03-12
THACO 108 100.000 03-12
THIBIDI 42 100.000 03-12
VINATEXHCM 14,2 100.000 03-12
SCSC 56 200.000 03-12
CTVT 14,5 300.000 03-12
PETROLIMEX 31 500.000 03-12
VIETJET 90 100.000 03-12
PETROLIMEX 30 200.000 03-12
CTVT 14,8 50.000 03-12
PETROLIMEX 30 360.000 03-12
VINATEXHCM 15 40.000 03-12
HDBANK 5 50.000 03-12
CTVT 15 30.000 03-12
BIDIPHAR 33,5 300.000 03-12
PETROLIMEX 30 300.000 03-12
CTVT 14,8 200.000 03-12
PETROLIMEX 29 100.000 03-12
EXIMLAND 5,8 15.000 03-12
VIETJET 86 400.000 03-12
LVBANK 6,2 180.000 03-12
VPBANK 8,7 80.000 03-12
NVLC 59 25.000 03-12
VTEX 13 60.000 03-12
VTCC 45 50.000 03-12
HNPC 18 40.000 03-12
PETROLIMEX 29 100.000 03-12
THACO 115 15.000 03-12
CTEF 22 50.000 03-12
VIETJET 100 50.000 03-12
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.036 Số Investor: 238.324
Số quyền mua: 1.948