Tin bán Giá KL Thời gian
CTVT 13,1 50.000 15:20
MLIG 3,2 100.000 15:12
CTVT 13,2 30.000 13:13
PCC1 28,9 20.000 12:54
TPBANK 7,2 200.000 12:43
PCC1 29,5 20.000 12:22
BIDIPHAR 27 50.000 12:17
MSBANK 3,1 140.000 11:45
BIDIPHAR 27,5 20.000 9:6
PCC1 29,5 50.000 8:57
TPBANK 7,2 400.000 22-07
VMGC 21,5 10.000 22-07
EVNF 4,2 15.000 11:11
MSBANK 3,5 300.000 9:12
VABANK 3 50.000 22-07
BVBANK 4 50.000 22-07
VMGC 19 100.000 22-07
ABBANK 3,5 20.000 22-07
SGBANK 6 50.000 22-07
PVCB 3 250.000 22-07
HDBANK 4,5 30.000 22-07
EXIMLAND 3 50.000 22-07
TPBANK 6,5 500.000 22-07
EVNF 3 100.000 22-07
PCC1 29 30.000 21-07
CTVT 13,2 50.000 21-07
PCC1 29 20.000 21-07
TPBANK 7,2 390.000 21-07
BIDIPHAR 26,5 20.000 21-07
VTGI 7 50.000 20-07
Tin mua Giá KL Thời gian
VMGC 20 20.000 16:43
SABECO 79 20.000 16:32
LVBANK 5,1 200.000 16:31
VCSC 45 50.000 16:13
SGBANK 8,2 200.000 16:9
SCSC 36,5 30.000 16:7
LVBANK 5,1 100.000 16:4
BIDIPHAR 27,5 30.000 15:52
VMGC 20 20.000 15:50
HABECO 43 50.000 15:50
TCB 13,5 200.000 15:19
THACO 94 30.000 15:13
PCC1 29,5 50.000 15:11
THIBIDI 45 30.000 15:7
VTPO 23 20.000 14:32
THACO 94 30.000 13:48
BIDIPHAR 27,5 30.000 13:46
SCSC 39 20.000 13:22
VMGC 20 50.000 13:8
TCB 13,5 150.000 13:0
SABECO 80 50.000 13:0
MLIG 3,3 100.000 12:58
HABECO 43 20.000 12:42
TCB 13,5 200.000 12:39
THIBIDI 44 50.000 12:35
SCSC 36,5 50.000 12:25
PCC1 29,5 50.000 12:13
BIDIPHAR 27,5 50.000 12:11
THIBIDI 42 30.000 11:53
SCSC 36 20.000 11:42
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.022 Số Investor: 238.232
Số quyền mua: 1.948