Tin bán Giá KL Thời gian
ABBANK 5 200.000 21:5
EABANK 6,8 100.000 21:2
ABBANK 5,1 100.000 11:50
PVCB 4,6 100.000 11:41
NHABECO 27 29.000 10:34
BDFC 23 100.000 21:59
CTIN 12 100.000 21:58
PVFI 2 100.000 21:56
TPBANK 4,8 100.000 21:53
QUASUCO 49 20.000 21:51
MLIG 2,5 50.000 20:50
HCFC 12 50.000 20:35
OCSI 10,8 200.000 13:9
PPHC 21,5 30.000 9:30
ABBANK 5,1 50.000 9:24
CADIVI 40 100.000 8:40
PHARBACO 15 5.000 7:35
TBG 14 50.000 0:13
HDBANK 10 3.650 21:21
MSFC 65 100.000 12:14
EVNLSG 10 19.500 21-10
NCTS 3.000 88.000 21-10
MSFC 65 200.000 21-10
EVNF 5 15.000 21-10
PVMC 3,8 100.000 20-10
SABECO 69,5 5.000 20-10
EABANK 7 200.000 19-10
ALTC 10,5 50.000 19-10
TCB 9,3 200.000 19-10
PPHC 21 50.000 19-10
Tin mua Giá KL Thời gian
THACO 19 200.000 21:26
PPHC 20,5 100.000 20:57
PVSY 6 100.000 20:55
CTCM 3 100.000 20:52
MLIG 3 100.000 20:47
ALTC 11,6 50.000 20:44
LVBANK 7,8 200.000 16:45
TCB 9,3 100.000 16:43
QUASUCO 48 100.000 16:39
AGPP 71 100.000 16:36
ALTC 11,5 100.000 16:34
THACO 19 50.000 15:2
VNPD 8,5 100.000 11:46
QUASUCO 48 100.000 11:35
MSFC 68 100.000 11:32
MSFC 68 100.000 10:25
SEABANK 8 100.000 21:55
PVSY 6,5 200.000 21:46
HCFC 14 100.000 21:45
HLBECO 30 100.000 21:44
FPTS 14 100.000 21:43
SGBANK 6 100.000 21:42
TVSC 11 100.000 21:41
ALTC 12 200.000 21:40
VNPD 9 100.000 21:39
FPTS 14 50.000 14:4
EVNF 5 200.000 14:1
PPHC 21 300.000 13:53
VPBANK 9,3 100.000 11:34
PGBANK 6,8 1.000.000 11:0
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.949 Số Investor: 236.861
Số quyền mua: 1.948