Tin bán Giá KL Thời gian
THACO 13 300.000 12:25
NABANK 5,2 100.000 12:6
PVCB 4,3 500.000 12:2
CADIVI 29 20.000 12:0
PVCB 4,3 200.000 11:45
PVCB 4,2 100.000 11:27
CADIVI 29 20.000 10:23
QP26 14 10.000 10:17
VMGC 30 12.000 10:15
QUASUCO 51 30.000 10:8
VTGI 12,8 20.000 9:51
VAFCO 22,5 20.000 9:45
ABBANK 5,2 50.000 9:43
PETROLIMEX 8,5 10.000 9:39
VVFC 8 50.000 9:37
OJBANK 5,5 12.000 7:52
BFIC 3 100.000 27-07
PVFCI 3 100.000 27-07
CAVICOB 4 100.000 27-07
NNIG 7 100.000 27-07
PVFI 4 100.000 27-07
BIANFISHCO 5 100.000 27-07
MSBANK 4,5 100.000 27-07
EXIMLAND 4 100.000 27-07
TCSC 4 100.000 27-07
BLIC 7 100.000 27-07
PBMN 17 100.000 27-07
PVCB 4,3 1.500.000 27-07
THIBIDI 21 10.000 27-07
BLIC 7,5 10.000 27-07
Tin mua Giá KL Thời gian
LVBANK 8 300.000 12:46
ABBANK 5,5 200.000 12:37
VTEC 26 50.000 12:35
SABECO 70 500.000 12:32
MSFC 66 500.000 12:30
AGPP 69 500.000 12:28
OCB 6,2 200.000 12:23
PETROLIMEX 9 200.000 12:12
THACO 13 500.000 12:9
CADIVI 29,5 200.000 12:6
SABECO 70 500.000 11:54
BLIC 8 100.000 11:40
LVBANK 8,1 200.000 11:40
NABANK 5,5 100.000 11:37
ABBANK 5,6 300.000 11:35
MLIG 2,5 20.000 10:22
VMGC 26 50.000 10:22
LVBANK 8 500.000 9:45
CADIVI 29,5 500.000 9:43
NABANK 5,5 200.000 9:36
LVBANK 8 500.000 8:43
ABBANK 5,5 500.000 8:40
HABECO 44,5 500.000 8:35
BDFC 21,5 500.000 27-07
BLIC 8 200.000 27-07
VTGI 14 100.000 11:58
VTGI 12,8 100.000 11:50
VIBANK 12,2 50.000 11:47
OCB 6,3 100.000 11:44
TCB 11,5 100.000 11:44
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.948 Số Investor: 236.638
Số quyền mua: 1.948