Tin bán Giá KL Thời gian
CTVT 13,7 20.000 24-06
THIBIDI 40 20.000 24-06
THACO 88 20.000 24-06
THACO 88 20.000 24-06
THACO 90 10.000 24-06
PVCB 4 500.000 24-06
TNIP 16,2 300.000 24-06
VTGI 8,6 200.000 24-06
PETROLIMEX 20 45.000 24-06
THIBIDI 40 30.000 23-06
EXIMLAND 4 40.000 23-06
VPBANK 7,9 20.000 27-06
HDBANK 4 30.000 26-06
PVCB 3 250.000 26-06
DTMG 15 76.000 26-06
VPBANK 8,5 110.000 26-06
EXIMLAND 6 70.000 26-06
MSBANK 3,7 50.000 24-06
ABBANK 4 50.000 24-06
MSBANK 3,5 30.000 24-06
QUASUCO 84 10.000 24-06
PVCB 4 100.000 24-06
EXIMLAND 4 20.000 24-06
FTELECOM 48 3.000 24-06
EABANK 4,5 100.000 24-06
MSBANK 3,5 50.000 23-06
SCBANK 4 100.000 23-06
ABBANK 4.100 10.000.000 24-06
ABBANK 8 100.000 23-06
HDBANK 5 100.000 23-06
Tin mua Giá KL Thời gian
FPTOL 53 20.000 24-06
SABECO 85 200.000 24-06
FTELECOM 47 20.000 24-06
LVBANK 5 200.000 24-06
CTVT 13,7 30.000 24-06
HABECO 43 30.000 24-06
VPBANK 7,8 200.000 24-06
THACO 87 50.000 24-06
THIBIDI 40 50.000 24-06
THACO 87 20.000 24-06
VCSC 43 100.000 24-06
MSBANK 3,6 100.000 24-06
TPBANK 7,5 100.000 24-06
SGBANK 9 300.000 24-06
ABBANK 4,5 100.000 24-06
TCB 13 100.000 24-06
VPBANK 8 100.000 24-06
LVBANK 5 100.000 24-06
PCC1 44,5 100.000 24-06
HABECO 43 30.000 24-06
THACO 87 30.000 24-06
THIBIDI 40 100.000 24-06
VPBANK 8 100.000 24-06
HABECO 43 20.000 24-06
SABECO 80,5 20.000 24-06
FPTOL 53 20.000 24-06
VPBANK 8 100.000 24-06
FPTOL 55 10.000 24-06
FTELECOM 47 20.000 24-06
TCB 13 50.000 24-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.021 Số Investor: 238.227
Số quyền mua: 1.948